UTBILDNINGSDAG 29 Oktober

UTBILDNINGSDAG 29 Oktober

GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER TILL HÖSTENS UTBILDNINGSDAG, DET FINNS FORTFARANDE
PLATSER KVAR

cropped-sbflogo-low.jpg

Smålands Båtförbund

 
Utbildnings-Informations träff!?
 Vi söker Din Båtklubbs intresse för en Utbildnings-Informations träff under hösten 2016.

  • Förslag till ämnen är Bas/Miljö/Styrelsearbete och Säkerhetsbesiktning!
  • Förslag till datum är 29 okt. 2016.

Slutgiltig Plats och tidpunkt återkommer vi till när vi fått in Din Båtklubbs uttalade intresse, vilket vi hoppas få senast sista juni under mailadr eller tele enl. nedan!

  • Under rubriken Styrelsearbete kunde vi lägga in Information om stadgar, mötesrutiner
    o.s.v.

Smst: Fyra ämnen och 4 rum med 1 föreläsare i resp. ämne. Gemensam kaffestund och samvaro med våra klubbrepresentanter! 

Ge oss ett snabbt svar på vad Du och din Klubb tycker och om vem ni vill ha med! 

Båtlivshälsningar,

Rein Lillesaar                                                               Ola Runesson

lillesaar@telia.com                                                       ola@borlandsbo.se

070-6351011                                                                   070-2392743

 


Comments are closed.