Båtmiljökonferens

Båtmiljökonferens

cropped-sbflogo-low.jpg

Rapport från båtmiljökonferensen Stockholm 18-19 oktober 2016

Via länken nedan kommer man vidare till vad som diskuterades under två dagar och jag rekommenderar att detta sprids till alla intresserade båtägare 

I korthet gäller att myndigheter av olika slag samordnar sig för att före 2020 få till stånd ett renare hav och i detta fall då genom att minska småbåtars påverkan.

I praktiken kommer det att innebära att våra båtar inte kommer att få bottenmålas med giftiga
antifoulingfärger eller med kritande självpolerande bottenfärger.  Havstulpaner är det besvärligaste problemet men det finns botemedel typ borstning, ultraljud, duk under bottnen ny framtida teknik(?) mm.

Speciell uppmärksammas tennbaserade färger, som i och för sig varit förbjudna länge, men som fortfarande läcker ut gifter i vattnen från varvsområden och förorenade bryggplatser.

Koppar- och zinkfärger har diskuterats fram och tillbaka, men just nu verkar zink vara helt ute beroende bl. a. på risk för nanopartiklar, medan koppar blev godkänt av EU under augusti i år. 

Om vi som båtägare gör vad vi kan för att bryta med slentrianmässigt tänkande och så fort som möjligt får genomslag för ett miljövänligt båtliv så sparar vi även skattepengar, eftersom det är mängder med människor som arbetar med dessa frågor.

Läs även Lina Petersons inledande text med länken nedan. 

Med vänlig hälsning
Bengt Jönsson
Miljöansvarig Smålands båtförbund

 Hej!

Först vill jag framföra ett stort tack för allas er medverkan vid vår båtmiljökonferens som hölls i Stockholm den 18-19 oktober. Tack vare ert engagemang och positiva anda blev det två mycket givande och trevliga dagar.

Nu finns det material som presenterades vid konferensen samt resultaten från workshop-passen tillgängliga på Transportstyrelsens externwebb; http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Ren-batbotten/skrovmalet/ Längst ned på sidan finns information om konferensen och till höger finns länkar till presentationerna etc.

Tanken från Skrovmålets sida är att denna konferens och workshop var startskottet för arbetet som ska resultera i ett antal åtgärdsförslag 2018 och 2020, och att vi fram till dess ska hinna knåda dessa frågor flera gånger så det blir väl genomtänkta och faktabaserade förslag som har en bred förankring. Det går bra att när som helst under projektets gång höra av sig med synpunkter, relevant information eller frågor till mig, och Skrovmålssidan på vår webb kommer uppdateras kontinuerligt för att alla som är intresserade ska kunna hålla sig a jour.

På återhörande, och förhoppningsvis på återseende!

Med vänlig hälsning Lina

Lina Petersson

Sektionen för miljö
Sjö- och luftfartsavdelningen 
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 15 Norrköping
www.transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

 


Kommentarer är stängda.