Båtsäkerhetskontroll

Båtsäkerhetskontroll

Nystart för båtsäkerhetskontroll.

 Är dom säkerhetskontrollerade?                                                                                                                                                                            Vy från Bolmen

Under 2016-2017 har SBU s Sjösäkerhetskommitté tillsammans med Svenska Sjö, Båtförbunden Blekinge, Skåne och Smålands arbetat fram en nystart för säkerhetskontroll av båtar.

Efter diverse små möten träffades vi i Jönköping den 6–7/12 2016 för att dra upp riktlinjerna till kommande möten med säkerhetskontrollanterna i resp. förbund. Per Grywenz från Svenska Sjö redogjorde de ny riktlinjer för skadefria år, säkerhetskontroll av båt (se särskild bilaga).

Gruppen var tidigt överens om att ordet ”besiktning” skulle bytas ut mot kontroll. De tre förbunden kallade sina ”besiktnings” ansvariga i respektive förbund till möte för att gemensamt diskutera hur vi skulle gå vidare. Vid möte i Växjö den 11/01 2017 där sjösäkerhetskommittén, Svenska sjö, BBF, SKBF och SBF diskuterades fram riktlinjer för hur vi skall gå vidare för en nystart av säkerhetskontroll av båtar. Under mötet kom det fram både positiva och negativa fördelar hur uppstarten skulle gå vidare.

Efter mötet tog varje förbunds kontrollanter kontakt med resp. förbunds klubbkontrollanter för en nystart. Den 20/10 2017 kallades BBF,SKBF och SBF s kontrollanter till en utbildning hos Mönsterås Båtklubb där ett antal båtar kontrollerades, med var också ägarna av dessa båtar. Efter genomförd kontroll diskuterades nyttan med kontrollen och hur protokollen skull reg. i Bas B. Båtägarna var överens om att säkerhetskontrollen var bra efter som dom själva inte hade sett vissa brister eller krav som försäkringsbolagen kräver. Det är viktigt att båtägaren har klart för sig vad redaransvar innebär.

Varje förbund går nu vidare till sina resp. klubbar för information och vidareutbildning av kontrollanter. Det har också kommit frågor från andra förbund om utbildning av kontrollanter, detta kommer att tas om hand i sjösäkerhetskommittén.

De som har jobbat med detta:

Ordf. SBU  Sjösäkerhetskommitté: Kjell Holst
Svenska Sjö: Per Gywenz
Blekinge BF: Tommy Engnvall
Skånes BF: Sven Andersson
Smålands BF: Roland Nyquist

 

 

 

 

 

Säkerhetsbesiktning/kontroll av båt.

Varför skall jag säkerhetskontrollera min båt?

 •  För att du, din familj och vänner skall känna trygghet på sjön.
 •  Du som båtägare har ett redaransvar för din båt och som befälhavare ansvar för båtens utrustning enl. sjölagen.
 •  Redaransvar, i händelse av att du är vållande till en olycka, kan medföra ansvarsbelopp upp till 4 miljoner kronor.

Svenska Båtunionen och Svenska Sjö har arbetat fram ny strategi för att få säkrare båtar genom att återinföra säkerhetskontroll av din båt.

Svenska Sjö tog bort premieavdraget 200: – 2016 för besiktad båt. (det var ett krångligt system.)

 • Om båten under innevarande 5-årsperiod genomgått frivillig säkerhetskontroll reduceras självrisken vid sjö-, slip- eller            brandskada med 1 500 kr. Säkerhetsbesiktningens giltighet kontrolleras vid inträffat skadefall. Det betyder om man har en    självrisk på 2500 : – så blir självrisken netto 1000: -.
 • Kunder har 500: -/ år i självriskavdrag  (upp till max 1500: -) för varje skadefritt år.
 • Ex. Självrisk 2500 : – minus 2 skadefria år = 1500: – kontrollerad båt = 1500: – din självrisk blir 0: -. Om man då vill välja en   högre självrisk får man ju en lägre premie och på så sätt en premierabatt
 • Kontrollen gäller i 5 år men varje år bör man göra egen kontroll av sin båt själv.

 

Smålands Båtförbund
Roland Nyquist

Säker båt                          
Klicka på bilderna
för att ladda ned

I samarbete med:

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM FÖR BESIKTNINGSTRÄFF I VÄXJÖ 2017-02-11
BLEKINGE BF, SKÅNES BF, SMÅLANDS BF, & SVENSKA SJÖ.

Är dom säkerhetsbesiktade?                                                                              Vy från sjön Bolmen

PDF Fil för nedladdning, klicka här!

 • 09.30 – 10.00 Kaffe & Fralla.
 • 10.00 – 10.15 Välkomna, presentation. (Roland Nyquist + Övriga.)
 • 10.15 – 10.45 Kjell Holst om arbetet i gruppen.
 • 10.45 – 11.20 Peter Grywenz Presenterar SV Sjös tankar.
 • 11.20 – 12.00 Sven Andersson, Tommy Engvall. (Då tid nu tid)
 • 12.00 – 13.00 Lunch.
 • 13.00 – 14.30 Allmän diskussion om framtiden (Hur går vi vidare.)
 • 14.30 – 15.00 Fika
 • 15.00 – 16.00 Sammanfattning, avstämning och vidare utveckling. 

 

 

Hej igen!

God fortsättning efter julen, hoppas den varit bra.
Nu är det bokat och klart med en träff i Växjö som jag tidigare
informerat om. Tid och plats finner ni nedan.
Ställ nu upp och kom till träffen så vi kommer igång, sen är det upp till
båtägarna att ta till sig era tjänster.
Ni anmäler er till mig via mejl eller telefon senast den 5 feb.
Om någon önskar spec. mat måste ni meddela detta samtidigt.
Träffen är kostnadsfri. Resan får ni stå för själva eller er klubb.

Tänk på att ni kan samåka.

Bästa SBF Hälsningar
Roland Nyquist
e-mail: roland@all-radio.se
mobil tel.
070-549 15 18
telefon
0499-44409

Vägbeskrivning, klicka här!   vägbeskrivning

 

 

 

 

SENASTE NYTT OM BÅTBESIKTNINGAR


 

Nu har vi gått vidare i gruppen för nystart av Säkerhetsbesiktning av båtar.
Efter möte i Jönköping tisdag – onsdag har vi nu tagit fram en agenda att jobba med.

Närvarande:
Blekinge BF Tommy Engvall
Skånes BF Kjell Holst, Sven Andersson

Smålands BF Roland Nyquist
Svenska Sjö Peter Grywenz.

Vidare info kommer fortlöpande när vi får fram material och hemsida klara.
Tanken är nu att Bleking, Småland och Skånes båtförbund skall samverka i detta
tillsammans med Svenska Sjö.

OBS! Lördagen den 11 feb. 2017 är en viktigt träff då alla besiktningsmän kallas i förbunden BBF, SBF, SBF, boka upp detta redan nu.

Det åligger mig att ordna plats för träffen så centralt som möjligt sen återkommer jag.
Jag vill att ni hör av er till mig om ni inte har kommit in på den sidan i bas
som heter bas-b med era tidigare lösenord.