Miljöfrågor

Miljöfrågor

Miljöfrågorna är en av de viktigaste och mest centrala frågor som för närvarande finns inom båtlivet. För var dag som går ställs det nya krav på båtlivet för att uppnå de höga miljömål som samhället ställer.
Svenska Båtunionen har antagit ett miljöprogram, innehållet i detta finns att läsa här:
Miljöprogram SBU 2017-11-07

Här har vi samlat information om aktuella lagar och regler inom miljöfrågor för båtlivet.

Information från Transportstyrelsen:
Töm inte i sjön
Broschyr båttoalett
Mottagning av avfall från fritidsbåtar

Båtbottenfärger:
Information om båtbottenfärger

Miljöfrågor är ett komplext område och ovan information får endast ses som ett
axplock, mer information finns att läsa på nedanstående länkar.