BAS – Båtunionens Administrations System

BAS – Båtunionens Administrations System

BAS står för Båtunionens AdministrationsSystem, K för klubb. Det finns ytterligare delar i BAS ämnade för olika användning – BAS-M (endast medlemshantering utan båt- och avgiftshantering mm, gemensam med övriga organisationsdelar inom SBU – andra klubbar, båtförbund samt riksverksamheten (Båtliv, årsrapportering, mm)), BAS-F (de regionala Båtförbundens motsvarighet till BAS-K) och BAS-B (hantering/registrering av säkerhetsbesiktningar).

Varför ska vi välja BAS-K?

Säkerhet

Backup av BAS görs varje dygn. En backup per vecka sparas i sex veckor. En backup per månad sparas i sex månader. Blir något fel förlorar man maximalt ett dygns arbete. Samtidigt kan du återställa fel som upptäckts flera månader efter de inträffade.

Tillgänglighet

Gränssnittet är utvecklat för användning på ”normalstor” datorskärm men går att använda på så små skärmar som mobiltelefon.

Kontinuitet

I och med att BAS är helt webbaserat är det väldigt enkelt att lämna över mellan personer. Man behöver inte lämna över någon hårdvara. Man behöver inte lämna över/flytta någon data. Det enda som krävs är att den nya funktionären får ett användarkonto i BAS med rätt behörighet samt en introduktion i hur BAS fungerar.

Ytterligare information om BAS Systemet finns här:
BAS-K produktblad 2016-1
BAS-K produktblad

Introduktion BAS-K