Båtklubbsförsäkring

Båtklubbsförsäkring

Vi i Svenska Båtunionen äger Svenska Sjö

Detta ger oss direkta fördelar som omfattande villkor, låga premier och smidig skadereglering. En utmärkt båtförsäkring helt enkelt. Både för medlemmarna och klubben. Kunderna är också väldigt nöjda med Svenska Sjö. Av de som råkat ut för skada är hela 89 % mycket nöjda med handläggningen.

Våra försäkringar
Tillsammans med Svenska Sjö – vårt eget bolag, kan vi nu erbjuda ett riktigt bra försäkrings- skydd för klubbar och medlemmar anslutna till Svenska Båtunionen.

  • Klubbförsäkring – Grundskydd. Ingår i medlemsavgiften till båtförbundet
  • Tilläggsförsäkringar – Utökat försäkringsskydd. Klubben tecknar direkt med Svenska Sjö om behov finns
  • Båtförsäkring – Försäkring av klubbens egna båtar & medlemmars båtar

Klubbförsäkring
Genom medlemskap i Svenska Båtunionen har båtklubben automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö AB i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd. Men för att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av våra prisvärda tilläggsförsäkringar. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom. Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan.

 

Nyheter i båtklubbsförsäkringen från 1 januari 2017
Försäkringsbeloppet för styrelseansvarsförsäkringen i grundskyddet höjs till 5 prisbasbelopp.

 

Nyheter i båtklubbsförsäkringen från 1 januari 2016

Olycksfallsförsäkringen förbättras, gäller för medlemmar inom klubbens hela verksamhets- område. Behöver ej vara en utlyst aktivitet. Försäkringen gäller också för medlemmar vid aktivitet på annan plats om den är utlyst av klubben, förbundet eller SBU. Försäkringen gäller även för deltagare som inte är medlemmar och deltar i av klubben utlyst aktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Med aktivitet menas ej tävling.

Oljeskada på annans egendom ingår. Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja eller annan brandfarlig vätska på annans egendom (inkl. arrenderad/ hyrd egendom). Med olja menas också andra typer av vätskor som förvaras i eller används av cistern, rörsystem, fordon eller liknande anordningar. Vi utreder och företräder klubben vid tvist samt utbetalar eventuellt skadestånd upp till 1 mkr.

Prospekt från Svenska Sjö:
Båtklubbsförsäkring 2017

2016-Förköpsinformatiom båtförsäkring