YouTube

YouTube

 

Administrera användarkonton

 

Administrera Bevakningsschema

 

Administrera Schemalagt gruppaktivitet
Skicka e-post till medlemmarna
Utlåning
Köer
Hjälp
Ekonomirapport
Reskontra OCR
Reskontra
Reskontra Bokföringsorder
Flik medlem-schema
Att fakturera
Hantera/administrera båtplatser
Fliken medlem-avgifter
Fliken medlem-aviserat
Fliken medlemmars båtar
Registrera funktionärsuppdrag
Medlemssektioner
Ny medlem
Introduktion
Användarkonton
Informationstext på faktura
Skicka e-post
Introduktion Bas utbildning
Ansökningsformulär kö
Funktionärsbenämning
Årsrapport Båtklubb